سخن روز
امروز : چهارشنبه 16 آذر 1401 برابر با Wed 07 Dec 2022 Wed 07 Dec 2022

تبلیغات

اعلام برنامه زمانبندی آزمون دوره دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور سال 96

اعلام برنامه زمانبندی آزمون دوره دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور سال 96

اطلاعیه شماره یک؛
برنامه زمانبندی آزمون دوره دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور سال 96 اعلام شد

برنامه زمانبندی برگزاری جلسات مصاحبه علمی آزمون دوره دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور سال 96 اعلام شد

 

اطلاعیه دانشگاه پیام نور در خصوص مرحله ارزیابی تخصصی

آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1396

 

ضمن عرض تبریک به دعوت شدگان به مرحله مصاحبه علمی، توجه به آیین نامه پذیرش دانشجو در دوره دکتری تخصصی (Ph.D) ، سال تحصیلی 1396 و در راستای اجرای مرحله دوم پذیرش ، شرایط و ضوابط دانشگاه پیام نور به شرح ذیل اعلام می گردد:

سنجش و پذیرش دانشجو برای ورود به دوره دکتری تخصصی( آموزشی – پژوهشی)  بر اساس معیارهای زیر صورت می گیرد .

1-     آزمون متمرکز (50 درصد)

2-     سوابق آموزشی ، پژوهشی و فناوری (20 درصد)

3-     مصاحبه علمی و سنجش عملی (30 درصد)

              حدنصاب دانشگاه:

  داوطلبان حاضر در جلسه آزمون که برای آنها کارنامه مرحله اول (سنجش علمی) توسط سازمان سنجش آموزش کشور صادر شده است در صورت داشتن حدنصاب این دانشگاه می توانند مطابق تاریخهای مندرج درجدول شماره 2 و با مطالعه اطلاعیه های بعدی درج شده در پرتال اختصاصی دانشگاه پیام نور  به نشانی (www.pnu.ac.ir)   مراجعه نموده و از چگونگی شرکت در  جلسات  ارزیابی تخصصی ( مصاحبه علمی ) این دانشگاه اطلاع حاصل نمایند .

 

v         توجه : داوطلبانی می توانند جهت ارزیابی تخصصی در هر کد رشته محل در دانشگاه شرکت نمایند حدنصاب اعلام شده این دانشگاه را احراز نموده باشد.

-         آدرس و شماره تلفن محل برگزاری جلسات ارزیابی تخصصی (مصاحبه علمی ) مراکز مجری در جدول شماره 3 (پیوست) درج شده است .

جدول شماره 1 - شهریه دوره دکتری دانشگاه پیام نور

شهریه دانشگاه پیام نور در مقطع دکتری برای سال تحصیلی 97-96

نام دانشگاه

گروه آزموشی

شهریه ثابت هر نیمسال تحصیلی

شهریه متغییر برای هر واحد درسی جبرانی

 شهریه دروس متغییر به ازای یک واحد درسی

 شهریه هر واحد رساله

عمومی

پایه (نظری)

اصلی و تخصصی (نظری)

پیام نور

علوم انسانی

124/578/22

1.492.000

1.492.000

1.492.000

5.733.000

5.733.000

علوم پایه و مهندسی صنایع

124/578/22

1.492.000

1.492.000

1.492.000

000/610/7

5.733.000

 

تذکر : شهریه متغییر هر واحد رساله در صورتیکه نیاز به تحقیق میدانی ، عملیاتی و آزمایشگاه یی داشته باشد با تشخیص کمیته علمی رشته مربوطه تا میزان 2 برابر قابل افزایش می باشد .

 

جدول شماره 2- برنامه زمانبندی جلسات ارزیابی تخصصی دانشگاه پیام نور

ردیف

کد رشته محل

نام رشته - گرایش

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

1

1561

 جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران

مرکزتحصیلات تکمیلی

11/3/96

2

2345

اخلاق اسلامی

 مرکز قم

11/3/96

3

2346

تاریخ و تمدن اسلامی

 مرکز قم

11/3/96

4

2347

قرآن و متون اسلامی

 مرکز قم

11/3/96

5

2804

امار

مرکز تهران شرق

18/3/96

6

5385

اموزش زبان انگلیسی

مرکزمطالعات زبان و فرهنگ ایران دانشگاه پیام نور

18/3/96

7

2305

آموزش محیط زیست

مرکز تهران جنوب

2/4/96

8

2745

بیوشیمی

مرکز اصفهان

11/3/96

9

2746

بیوشیمی

مرکز تهران شرق

18/3/96

10

1487

تاریخ اسلام

مرکز قشم

11/3/96

11

1516

تاریخ ایران بعدازاسلام

مرکزتحصیلات تکمیلی

20/3/96

12

1140

جغرافیا برنامه ریزی روستایی

مرکزتحصیلات تکمیلی

11/3/96

13

1127

جغرافیاوبرنامه ریزی شهری

مرکزتحصیلات تکمیلی

11/3/96

14

1947

حقوق بین الملل عمومی

مرکزتحصیلات تکمیلی

21/3/96

15

1981

حقوق خصوصی

مرکزتحصیلات تکمیلی

21/3/96

16

1866

روان شناسی عمومی

مرکزتحصیلات تکمیلی

22/3/96

17

2965

ریاضی-آنالیز

مرکز شیراز

25/3/96

18

2964

ریاضی محض - آنالیز

مرکزمطالعات زبان و فرهنگ ایران دانشگاه پیام نور

18/3/96

19

2963

ریاضی محض- آنالیز

مرکز تبریز

1/4/96

20

3049

ریاضی کاربردی

مرکزمطالعات زبان و فرهنگ ایران دانشگاه پیام نور

18/3/96

21

3050

ریاضی کاربردی

مرکز مشهد

11/3/96

22

2966

ریاضی محض- هندسه توپولوژی

مرکزمطالعات زبان و فرهنگ ایران دانشگاه پیام نور

18/3/96

23

2962

ریاضی محض جبر

مرکزمطالعات زبان و فرهنگ ایران دانشگاه پیام نور

18/3/96

24

5424

زبان شناسی

مرکزتحصیلات تکمیلی

20/3/96

25

1091

زبان و ادبیات فارسی

مرکزتحصیلات تکمیلی

11/3/96

26

1094

زبان وادبیات فارسی - ادبیات  غنایی

مرکزمطالعات زبان و فرهنگ ایران دانشگاه پیام نور

18/3/96

27

1092

زبان وادبیات فارسی - ادبیات حماسی

مرکزمطالعات زبان و فرهنگ ایران دانشگاه پیام نور

18/3/96

28

1093

زبان وادبیات فارسی - ادبیات عرفانی

مرکزمطالعات زبان و فرهنگ ایران دانشگاه پیام نور

18/3/96

29

2518

شیمی آلی

 مرکز بوشهر

17/3/96

30

2521

شیمی آلی

مرکز زنجان

20/3/96

31

2517

شیمی الی

مرکز تبریز

1/4/96

32

2519

شیمی الی

مرکز  تهران شرق

18/3/96

33

2520

شیمی الی

مرکز مشهد

11/3/96

34

2587

شیمی تجزیه

مرکز مشهد

11/3/96

35

2588

شیمی تجزیه

مرکز شیراز

25/3/96

36

2589

شیمی تجزیه

مرکز کرمان

13/3/96

37

2454

شیمی فیزیک

مرکز اصفهان

13/3/96

38

2455

شیمی فیزیک

مرکز مشهد

11/3/96

39

2456

شیمی فیزیک

مرکز اردکان

16/3/96

40

2641

شیمی معدنی

مرکز مشهد

11/3/96

41

1887

علم اطلاعات ودانش شناسی- بازیابی اطلاعات و دانش

مرکز مشهد

18/3/96

42

1888

علم اطلاعات ودانش شناسی - مدیریت اطلاعات و دانش

مرکز مشهد

18/3/96

43

1317

علوم اقتصادی-  بخش عمومی

مرکزتحصیلات تکمیلی

22/3/96

44

1316

علوم اقتصادی- اقتصاد اسلامی

مرکزتحصیلات تکمیلی

22/3/96

45

1315

علوم اقتصادی- اقتصاد پولی

مرکزتحصیلات تکمیلی

22/3/96

46

1318

علوم اقتصادی- بین المللی

مرکزتحصیلات تکمیلی

22/3/96

47

1314

علوم اقتصادی - اقتصاد سنجی

مرکزتحصیلات تکمیلی

22/3/96

48

1595

علوم قران وحدیث

 مرکز تهران جنوب

19/3/96

49

1594

علوم ومعارف نهج البلاغه

مرکز تهران جنوب

19/3/96

50

1618

فقه ومبانی حقوق اسلامی

مرکز تهران جنوب

2/4/96

51

1720

فلسفه تعلیم وتربیت

مرکز تهران جنوب

2/4/96

52

3223

فیزیک

مرکز تهران شرق

18/3/96

53

3225

فیزیک

مرکزتحصیلات تکمیلی

22/3/96

54

3224

فیزیک

مرکز شیراز

25/3/96

55

3226

فیزیک

مرکز مشهد

11/3/96

56

2687

فیزیولوژی گیاهی

 مرکز تهران شرق

18/3/96

57

1696

الهیات -فلسفه وکلام اسلامی

مرکز تهران جنوب

19/3/96

58

1695

کلام(فلسفه دین )

مرکز تحصیلات تکمیلی

20/3/96

59

2344

مبانی نظری اسلام

مرکز تهران جنوب

2/4/96

60

1372

مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش

مرکزتحصیلات تکمیلی

22/3/96

61

1371

 مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی

مرکزتحصیلات تکمیلی

22/3/96

62

2081

مدیریت بازرگانی -  رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی  

مرکزتحصیلات تکمیلی

18/3/96

63

2079

مدیریت بازرگانی - بازاریابی

مرکزتحصیلات تکمیلی

18/3/96

64

2080

مدیریت بازرگانی - سیاست گذاری بازرگانی

مرکزتحصیلات تکمیلی

18/3/96

65

2134

مدیریت دولتی-رفتارسازمانی

مرکزتحصیلات تکمیلی

18/3/96

66

2135

مدیریت دولتی -  منابع انسانی

مرکزتحصیلات تکمیلی

18/3/96

67

4625

مهندسی اقتصاد کشاورزی * سیاست وتوسعه کشاورزی

 مرکز تهران شرق

18/3/96

68

3712

مهندسی عمران- راه وترابری

مرکز  تهران شمال

18/3/96

69

4166

مهندسی صنایع

مرکزمطالعات زبان و فرهنگ ایران دانشگاه پیام نور

18/3/96

70

5530

برنامه ریزی آموزش از دور

مرکزتحصیلات تکمیلی

11/3/96

جدول شماره 3 - آدرس و شماره تلفن  محل برگزاری جلسات ارزیابی تخصصی ( مصاحبه علمی ) مراکز مجری دوره دکتری دانشگاه پیام نور

ردیف

محل برگزاری

آدرس محل برگزاری

تلفن

فکس

1

دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان

اصفهان - میدان جمهوری  - خیابان خرم خیابان شهیدان شرقی  ستاد دانشگاه پیام نور استان اصفهان

03133370009- 3133381640

 

2

دانشگاه پیام نور مرکز

تحصیلات تکمیلی

تهران - فرمانیه – دیباجی شمالی– خیابان شهید حاج محمود نوریان کوچه شهناز – کوچه صفا – مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور

22826564-21

22808494-21

3

دانشگاه پیام نور مرکزمشهد

مشهد- بلوار وکیل آباد – معلم 71 - دانشگاه پیام نور مرکز مشهد

5118683900

داخلی 512- 618

5118683001

داخلی 511

4

دانشگاه پیام نور مرکز

 تحصیلات تکمیلی - تهران جنوب

تهران - خیابان انقلاب - خیابان استاد نجات الهی -تقاطع سپند - دانشگاه پیام نور

2188940093-2188941858

2188916555

5

دانشگاه پیام نور مرکز قم

قم – انتهای 75 متری عمار یاسر – بلوار تعاون –
 دانشگاه پیانم نور استان قم – ساختمان تحصیلات تکمیلی

2537179160

2537179160

6

دانشگاه پیام نور مرکز اردکان

اردکان - بلوار آیت اله خاتمی - دانشگاه پیام نور مرکز اردکان

 

03532228110- 03532220011 داخلی 107

 

7

دانشگاه پیام نور مرکز تبریز

تبریز- خیابان آزادی - ابتدای ضلع غربی روگذر ابوریحان - خیابان شاهد  نبش کوی بهارستان - دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی

4134780027

 

8

دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر

بوشهر - بلوار شهید چمران - خیابان غدیر

7733543206

7733557782

9

دانشگاه پیام نور مرکز

تحصیلات تکمیلی - تهران شرق

تهران - حکیمیه - بلوار بابا ئیان - خیابان  15 متری  شیرازی  دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق

2177311286-2177312716

 

10

دانشگاه پیام نور مرکز زنجان

زنجان - میدان رسل - خیابان امامت - دانشگاه پیام نور مرکز زنجان

24334712

2433443895

11

دانشگاه پیام نور مرکز شیراز

شیراز - شهرک گلستان - خیابان  دانشگاه پیام نور- دانشگاه پیام نور مرکز شیراز

7136222244

 

12

دانشگاه پیام نور مرکز کرمان

کرمان - بزرگراه امام خمینی (ره) - میدان پژوهش - دانشگاه پیام نور کرمان

3433353614

 

13

دانشگاه پیام نور مرکز

 بین الملل قشم

قشم - کیلومتر 3 بزرگراه قشم - درگهان  ، نرسیده به میدان علم و صنعت - دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل قشم

8  -7635344181

7635344089

14

مرکز مطالعات  زبان و فرهنگ ایران دانشگاه پیام نور

تهران – خیابان پاسداران – سه راه اقدسیه – تنگستان چهارم – پلاک 7

22826564-21

22808494-21

15

دانشگاه پیام نور مرکز

تحصیلات تکمیلی – تهران شمال

تهران –انتهای اتوبان  امام علی اتوبان ارتش- بلوار شهیدمژدی(اوشان) میدان شهید  پیروز شفیعی – خیابان یاران  انتهای یاران دوم

2184234301-2122484837

2122484834

3- شرایط عمومی داوطلبان:

- احراز تمامی شرایط اعلامی در دفترچه شماره (1) و (2) آزمون نیمه متمرکز دکتری سازمان سنجش آموزش کشور( سال1396)

4- شرایط اختصاصی دانشگاه:

  -      احراز امتیاز لازم و قابل قبول در ارزیابی و مصاحبه علمی  

-     توانایی پرداخت شهریه دوره مطابق با مصوبات هیات امناء دانشگاه

5-نحوه شرکت و پذیرش در ارزیابی تخصصی و مصاحبه علمی :

  سنجش بر اساس سوابق علمی داوطلبان و پذیرش از طریق برگزاری مصاحبه علمی و نمره آزمون خواهد بود. بنابراین لازم است داوطلبان با مراجعه به پایگاه اینترنتی دانشگاه پیام نور به نشانی www.pnu.ac.ir  از تاریخ و چگونگی ثبت نام اطلاع حاصل نمایند .

6- مدارک مورد نیاز جهت شرکت در ارزیابی : 

-          اصل و تصویر مدارک شناسایی (شناسنامه ،کارت ملی)

-          اصل و تصویر مدارک تحصیلی اعم از کارشناسی و کارشناسی ارشد با قید معدل (دارندگان مدارک کارشناسی نا­پیوسته ملزم به ارائه اصل و تصویر مدرک کاردانی و کارشناسی  با قید معدل" یا ریز نمرات دارای معدل می باشند )

    تبصره : در صورتیکه مدارک تحصیلی فاقد معدل می باشد ارائه اصل ریز نمرات با مهر محل تحصیل یا گواهی جهت تائید معدل الزامی است درغیر اینصورت امتیاز مدرک تحصیلی قابل محاسبه نمی باشد .

-          اصل و تصویر کارت پایان خدمت ویژه برادران

-          تصویر کارنامه اعلام نتایج انتخاب رشته

-          اصل و تصویر مدارک ایثارگری (جانبازان،آزادگان و خانواده معظم شهدا)

-          اصل و تصویر حکم کارگزینی ( مخصوص استفاده از سهمیه مربیان) استفاده از سهمیه مربیان صرفا مختص اعضاء محترم علمی رسمی آزمایشی – قطعی می باشد .

-          2 قطعه عکس 4×3  پشت نویسی شده

-            اصل مدارک پژوهشی اعم از پایان نامه کارشناسی ارشد ، مقاله و کتاب چاپ شده به همراه  تصویر جلد و صفحه مربوط به شناسنامه مقاله یا کتاب

تبصره : داوطلبان توجه داشته باشند ضروری است قبل از مراجعه برای مصاحبه  ، تصویری از صفحات  شناسنامه آثار پژوهشی  خود که اطلاعات نویسنده ، عنوان اثر و محل ثبت اثر در آن قید شده است را تهیه و به همراه داشته باشند  .

-        اصل گواهی استمرار همکاری (مخصوص استفاده از سهمیه مربیان)

-          اصل و تصویر مدارک مربوط به آزمونهای زبان انگلیسی ( با اعتبار حداقل 2 سال) مانند:

(IELTS), ( MSRT), (ETPNU), (MCHE),( IELTS Equivalent), (TOEFLE PAPER),( TOLIMO),

(TOEFLE IBT),( TOEFLE Computer)

-       اصل فیش واریزی هزینه مصاحبه به مبلغ 000/800 هزار ریال به شماره حساب  2178609001007  بانک ملی شعبه بنفشه   (قابل واریز در کلیه شعب ) بنام دانشگاه پیام نور  .

 

7-غیبت و انصراف

مصاحبه علمی . بررسی سوابق آموزشی ، پژوهشی و فناوری برای هر داوطلب صرفاً یک بار انجام می شود . عدم مراجعه داوطلب در بازه زمانی تعیین شده به منزله انصراف وی تلقی شده است و برگزاری مجدد ، برای داوطلبی که شرکت نکرده است امکان پذیر نخواهد بود .

v   توجه: در روز مصاحبه همراه داشتن اصل و تصویر  کلیه مدارک مورد اشاره در متن اطلاعیه الزامی بوده و ارائه هیچ مدرکی  پس از تاریخ مقرر امکان پذیر نخواهد بود. 

داوطلبان گرامی لازم است بمنظور اطلاع از آخرین اخبار،  قبل از مراجعه حضوری جهت شرکت در مصاحبه علمی ، اطلاعیه های مندرج در پرتال اصلی دانشگاه را به نشانی www.pnu.ac.ir  مطالعه فرمایند  . 

                                                                                                با آرزوی موفقیت

                                                                                      مرکز سنجش و آزمون دانشگاه پیام نور

 

منابع خبر:گروه : خبر‌های مهم پیام نور - تاریخ : 1396/03/02 - تعداد بازدید : 282 -- گزارش ایراد در سایت

بخش نظرات

تا کنون نظر و دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده. شما اولین نفر باشید!

در این فرم می‌توانید نظر خود را راجع به این مطلب ثبت کنید.
لطفاً به قوانین زیر توجه فرمایید:
1- پر کردن مواردی که با عبارت اجباری (قرمز رنگ) مشخص شده‌اند اجباری است.
2- در ثبت کد امنیتی دقت کنید. اگر اشتباه کنید، باید از ابتدا فرم را پر کنید.
3- چنانچه مایل هستید نظرتان به صورت محرمانه باقی بماند و در سایت منتشر نشود، تیک محرمانه را بزنید.
4- چنانچه مایل هستید در صورت پاسخ گرفتن نظرتان از پشتیبان‌های سایت، به شما اطلاع رسانی شود، تیک (از پاسخ باخبرم کن) را بزنید. بدیهی است در این حالت حتما باید آدرس ایمیل یا شماره تماس معتبر وارد کرده باشید.
5- از درج نظرتان با حروف انگلیسی خودداری کنید.
6- نظراتی که حاوی توهین، کنایه، تحقیر و مخالف با شان یک سایت آموزشی باشند منتشر نمی‌شوند.
7- پاسخ پشتیبانان سایت با رنگ متفاوت مشخص شده.
8- پشتیبانان سایت پس از بررسی نظرات و در صورتیکه مغایرتی با قوانین ذکر شده وجود نداشته باشد، آنها را در مدت زمان کوتاهی منتشر می‌کنند.
7- سایت دانشپذیر و موسسه فرهنگ تفاهم مسئولیتی در قبال نظرات کاربران ندارند.
نام و نام خانوادگی (فارسی)(اجباری)
ایمیل(پست الکترونیک) (انگلیسی)(اختیاری)(در ابتدای آدرس www نگذارید!)
وب‌سایت یا وبلاگ (انگلیسی)(اختیاری)
تلفن (همراه) (عدد)(اختیاری)(کد، پیش شماره و صفر ثبت شود. خط تیره ثبت نشود.)
متن پیام
امکانات محرمانه
از پاسخ باخبرم کن!
لطفا جهت بررسی امنیت، "من ربات نیستم (I'm not a robot)" را تیک بزنید.

بازگشت بازگشت به صفحه نخست
» ورود به سیستم
نام کاربری
گذرواژه

پیوند‌ها